وسایل کمک آموزشی

انجمن موج نور و خانه ریاضیات اصفهان پروژه‌ای به نام شکوفا را به همراه مؤسسه غیرانتفاعی هیوا آغازکرده‌اند که هدف آن بهبود تجربه یادگیری ریاضی برای نابینایان است. از آنجایی که روش متداول آموزش ریاضیات به مقدار زیادی بر دیدن و توانایی‌های بصری دانش‌آموز تکیه‌دارد؛ تلاش تیم شکوفا بر آن است که با استفاده از این ابزارهای کمک‌ آموزشی که بر مبنای مطالب کتاب‌های ریاضی در مقطع دبستان طراحی و تهیه شده‌ است؛ نه تنها مانع آموزشی تکیه بر توانایی‌های بصری را برطرف‌ کند، بلکه زمینه‌ای را فراهم‌ آورد که دانش‌آموزان صرف نظر از تواناییشان در دیدن، بتوانند آموخته‌های خود را با ارجاع به این وسایل کمک‌ آموزشی با یکدیگر در میان بگذارند.

تاکنون مجموعه‌ای از وسایل کمک‌ آموزشی برای مقاطع اول و دوم دبستان طراحی و ساخته‌ شده‌ است. برای کسب اطلاعات بیشتر و برای تهیه این وسایل می‌توانید به پست الکترونیکی انجمن موج نور به نشانی mojenoor84@gmail.com ایمیل بزنید یا در روزهای فرد از ساعت ۱۲ تا ۱۴ و روزهای زوج از ساعت ۱۶ تا ۱۸ به جز روزهای تعطیل با شماره تلفن  ۰۳۱۳۶۶۸۷۰۳۳ تماس بگیرید.

الگو - تشخیص الگو

دانش­ آموز دسته هایی که الگوی مشخص دارند را تشخیص می دهد

الگو - الگوسازی

این وسیله برای شمردن اشیاء شبیه به هم است. دانش آموز به تعداد هر شکل در خانه مقابل ان یک
چوب خط قرار میدهد

الگو - وسیله برای ساختن الگو

با این وسیله دانش ­آموز میتواند بااشکالی که در اختیار او قرار دارد یک الگوی منظم بسازد
و به دفعات از این وسیله استفاده کند

شکل های هندسی برای ایجاد الگو و چیدن سودکو

اشیاء مختلفی که باید در اختیار دانش­ آموزان قرار گیرد

شمارش - کارت های شمارش و جفت کردن شماره های یکسان

.معلم از قبل با کارت­ها این صفحه را برای دانش­ آموز میچیند. از دانش آموز خواسته می شود دسته هایی که تعداد یکسان را نشان می دهند را پیدا کند. در فعالیتی دیگر از دانش آموز خواسته می شود که تعداد برچسب های برجسته روی شکل های سمت راست را با دست راست و تعداد برچسب های برجسته بر روی شکل چپ را با دست چپ خود نشان دهد.

شمارش - کارت شمارش و جمع و تفریق

کارت هایی که برای شمارش ، جمع و تفریق در اختیار دانش­ آموزان قرار دارد

سودوکو- چهار در چهار - شکل به جای عدد

سودکوی 4 در 4

سودوکو- سه در سه - شکل به جای عدد

سودکوی 3 در 3

الگو- الگو با چوب خط

با این جدول دانش­ آموز میتواند با چوب خط الگو بسازد

الگو- الگوی چندخطی

این جدول برای ساختن الگوهای با بیش از یک خط استفاده می شود

سودوکو- نه در نه - عدد

سودکوی 9 در 9

سودوکو- شش در شش - شکل هندسی به جای عدد

سودکوی 6 در 6

مختصات- محور مختصات

از این وسیله به عنوان محور اعداد استفاده می شود، دانش آموز می تواند از اعداد بریل در پایین محور استفاده کند.

اشکال هندسی

در اینجا دانش ­آموز با لمس کردن میتواند تعداد گوشه ­ها و تعداد میله ­ها را بشمارد

الگو- صفحه الگوی عددی

الگوهای عددی

مختصات- صفحه مختصات

صفحه مختصات

تقارن

دانش­ آموز شکل های متقارن را جدا می­ کند با روی هم قرار دادن آنها نشان می­دهد که شکل ها با هم مساویند. او میتواند طوری آنها را پهلوی هم قرار دهد که یک شکل متقارن به­ دست آید

الگو - صفحه تطابق الگوی چندخطی

معلم نیمی از شکل را می ­سازد و دانش آموز باید نیمه دیگر را به طوری که شکل متقارن شود کامل کند