استفاده از فناوری

هنگامیکه از استفاده از فناوری صحبت به میان می‌آید دو مفهوم به ذهن متبادر می‌شود. مفهوم اول، استفاده از تکنولوژی در معنای عام آن است. به عنوان مثال استفاده ازکامپیوتر، تبلت، تلفن همراه یا عضویت در شبکه‌های اجتماعی. دسته‌ی دوم، فناوری های خاص برای استفاده توسط نابینایان و کم بینایان می‌باشد. به عنوان مثال اپلیکیشن خواندن متون یا ماشین حساب سخنگو.
در این بخش، سعی بر آن است که مطالبی درباره فناوری‌های مرتبط با هر دو دسته معرفی شوند.