نگاهی به فعالیت های انجام شده در پروژه ریاضیات برای نابینایان

انجمن موج نور و خانه‌ ریاضیات اصفهان در سال 1394 پروژه‌ی ریاضیات برای نابینایان را آغاز کردند. در مراحل اولیه‌ی پروژه، شناسایی وضع موجود و مشکلات پیش روی دانش آموزان و کادر آموزشی در دستور کار قرار گرفت. بازدید از کلاس‌های درس ریاضی مدرسه‌ی شهید سامانی در سال تحصیلی 95-94 از اولین گام‌ها دراین راستا بود. در مرحله‌ی بعد، پرسشنامه‌هایی برای بررسی مشکلات تدریس ریاضی پایه‌ی ابتدای در ماه‌های ابتدایی سال 1395 تهیه و جهت پاسخگویی توزیع شد. برای پیگیری تکمیل پرسشنامه‌ها، مصاحبه‌ی تلفنی با معلمان و مدیران مدارس نابینایان در سراسر کشور انجام شد.

در کنار این فعالیت‌ها، خانه ریاضیات اصفهان، میزبان دانش آموزان نابینا و کم‌بینا نیز بوده است. دانش آموزان نابینای شهر کاشان در تابستان 1395 از آزمایشگاه خانه ریاضیات اصفهان بازدید کردند. تابستان 1395 آغاز همکاری "مؤسسه‌ی غیرانتفاعی هیوا"،"انجمن علمی، فرهنگی موج نور" و "خانه ریاضیات اصفهان" بود. جلسات مشترک میان این سه نهاد برگزار شد و طراحی و ساخت وسایل کمک آموزشی در دستور کار قرار گرفت که این فعالیت همچنان ادامه دارد. گرچه این پروژه با تمرکز بر ریاضیات مقطع ابتدایی شروع به کار نمود، تیم طراحی تعدادی از وسایل کمک آموزشی مرتبط با عناوین درسی دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه را نیز طراحی کرده و به مرحله‌ی تولید رساندند. در سال تحصیلی 96-95 وسایل کمک آموزشی ساخته شده برای مقطع دبستان با کمک یک مربی کمکی در کلاس اول مدرسه‌ی شهید سامانی مورد استفاده قرارگرفت تا بازخورد دانش آموزان و معلمان در کار با این وسایل مورد بررسی قرار گیرد. در این میان کارشناسان نابینایی و ناشنوایی وزارت آموزش و پرورش از فعالیت های انجام شده برای نابینایان بازدید به عمل آوردند.

برای تبادل نظر با سایر معلمان و به اشتراک گذاشتن تجربیات مفید، بازدید از مدارس ابتدایی نابینایان شهرهای مشهد و شیراز در دستور کار قرار گرفت. از ابتدای آبان 1395 پایگاه آموزشی برای دانش آموزان نابینای کلاس اول ابتدایی در خانه ریاضیات اصفهان در روزهای چهارشنبه دایر شد. کارگاه آموزشی مقطع متوسطه در روزهای پنج‌شنبه برگزار شد. به دنبال استقبال دانش آموزان، کارگاه های بازی و ریاضی برای دانش آموزان کلاس اول شهید سامانی از دهم تیرماه 1396 روزهای یکشنبه صبح برگزار شد. با کمک مالی مؤسسه هیوا، وسایل کمک آموزشی ریاضیات پایه اول برای 25 دانش‌آموز جهت تجهیز دو مدرسه‌ی ابتدایی در تهران فراهم شد. هم اکنون این وسایل توسط دانش آموزان و معلمان این مدارس مورد استفاده قرار می گیرند. در حال حاضر، تیم پروژه مشغول برنامه‌ریزی برگزاری کارگاه معلمان مدارس نابینایان سراسر کشور در خانه ریاضیات اصفهان هستند.