زندگی با ضعف بینایی به عنوان یک نابینا یا کم بینا

منشور حقوق نابینایان

پیش و بیش از همه بهتر است جامعه نابینایان و افراد دارای ضعف بینایی به حقوق فردی و اجتماعی خود آگاه باشند. اسنادی که در زمینه حقوق نابینایان به آن ارجاع می‌شود عبارت است از کنوانسیون افراد دارای معلولیت تصویب شده در سال 2006. همچنین منشور حقوق نابینایان نیز از جمله اسنادی است که بر حقوق شهروندی نابینایان در ایران تأکید می‌کند.

زندگی مستقل

از مهمترین دغدغه‌های خانواده‌ها و افراد دارای ضعف بینایی، یا افراد نابینا، توانایی داشتن زندگی مستقل و شکوفا کردن استعدادهایشان است. در این بخش مهارت های اساسی که در اداره یک زندگی مستقل برای نابینایان نیاز است عنوان می‌شود.

استفاده از تکنولوژی

هر روزه فناوری‌های نو با هدف آسان‌تر کردن زندگی معرفی می‌شوند. آشنایی با این فناوری‌ها و استفاده از آنها در زندگی روزمره یکی از راه‌هایی است که افراد با نیازهای ویژه می‌توانند به وسیله آن کیفیت زندگی خود را بالا ببرند.

تطبیق محل زندگی با نیازها

چیدمان منزل و وسایل، نقش بسزایی در استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود در خانه دارد. بنابراین بسیار حائز اهمیت است که خانه با توجه به نیازهای خاص هر فرد چیده شود. تا ضمن پایین آوردن احتمال حادثه، فرد بتواند به راحتی و بدون وابستگی به دیگران، زندگی پربار و مستقلی داشته باشد.