منشور حقوق نابینایان


براساس قانون اساسی توجه به کرامت انسانی و رعایت عدالت در جامعه از اصول پایه نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و دولت موظف است خدمات عادلانه و مطلوبی را برای اقشار مختلف جامعه تامین نماید. در این راستا نابینایان که جز جامعه مستعد و دارای معلولیت و محدودیت خاص می‌باشند، می‌بایست مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته و دولت وظیفه دارد زمینه رشد، بالندگی، نشاط ، سلامت ، تامین اجتماعی و رفاه در زندگی را همانند سایر شهروندان کشور ایجاد نماید.
منشور ذیل حقوق عادلانه یک نابینا را در نظام مقدس جمهوری اسلامی ترسیم می‌نماید. باشد که این حرکت بنیادی زمینه زندگی مطلوب همراه با نشاط و امید را در دل روشندلان عزیز ایران اسلامی ایجاد نماید.

یک-  نابینا حق دارد: زندگی مناسب و هم سطح سایر شهروندان ایرانی داشته باشد و از متولیان امر بخواهد این مهم را فراهم آورد.

دو- نابینا حق دارد: از کلیه مشاغل متناسب با توانمندی هایشان بهره‌مند گردد و از متولیان امر بخواهد که این نوع مشاغل را صرفاً ویژه‌ی نابینایان اختصاص دهد.

سه- نابینا حق دارد: از کلیه مطبوعات و انتشارات موجود در کشور بهره‌مند گردد و از متولیان امر بخواهد تمامی مطبوعات و انتشارات را به صورت گویا و یا خط بریل منتشر نماید. 

چهار- نابینا حق دارد: آموزش او در تمامی سطوح مختلف آموزش (از مهد کودک تا دانشگاه) به صورت رایگان باشد و از متولیان امر بخواهد که امکانات لازم را برای تحصیل وی فراهم آورد.

پنچ- نابینا حق دارد: باشگاه ورزشی متناسب با شرایط فیزیکی برای وی فراهم باشد تا همانند سایر شهروندان ورزش کند و سلامت جسمی و روحی خویش را حفظ نماید و از متولیان امر بخواهد برابر جمعیت نابینایان امکانات ورزشی را در کشور فراهم آورد.

شش- نابینا حق دارد: از مزایای خدمات بیمه‌ای خاص (تکمیلی) بهره‌مند باشند و از متولیان امر بخواهد که تمامی خدمات درمانی آنان مشمول بیمه تکمیلی باشد .
هفت- نابینا حق دارد: در سطوح مختلف مدیریتی کشور خصوصاً در حوزه معلولین بینایی دارای جایگاه خاص باشند و در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حوزه معلولین نوع خود صاحب رای و نظر باشد و از متولیان امر بخواهد از نابینایان در این حوزه استفاده نمایند. 

هشت- نابینا حق دارد: خود را به دلیل معلولیت و داشتن هزینه‌های بیشتر نسبت به سایر افراد جامعه مشمول حق معلولیت بداند و از متولیان امر بخواهد این حق معلولیت را ماهانه جهت تامین هزینه‌های معلولیت به وی پرداخت نماید.

نه-  نابینا حق دارد: شبکه‌های ایمنی و خدمات اجتماعی ویژه نوع معلولیت خود را دارا باشد و از متولیان امر بخواهد این خدمات را برای وی فراهم آورد. 

ده- نابینا حق دارد: به کلیه خدمات (بالقوه و بالفعل) ارائه شده در جامعه دسترسی داشته باشد و از متولیان امر بخواهد این دسترسی را فراهم کند.

یازده- نابینا حق دارد: در استفاده از امکانات شهری از قبیل پیاده‌رو، پل‌ها ، نمایشگاه‌ها ، هتل‌ها ، هواپیما ، قطار ، اتوبوس و … هیچ‌گونه محدودیتی نداشته باشد (و متولیان محدودیت را مجرم بداند) و از متولیان امر بخواهد موانع و محدودیت‌های موجود شهری را از سر راه او بردارد و مسیر بهره‌مندی از امکانات شهری را برای وی بگشاید.

دوازده- نابینا حق دارد: تفریح کند و در این مسیر موانعی را نبیند و از متولیان امر بخواهد زمینه‌های تفریح وی را فراهم آورد.

سیزده- نابینا حق دارد: جهت حرکت در مسیر پیشرفت و رسیدن به اشتغال پایدار و زندگی مطلوب و نشاط” مشاوره تخصصی” داشته باشد و از متولیان امر بخواهد برای وی “مشاوره شغلی و پیشرفت و نشاط” را اختصاص دهد.

چهارده- نابینا حق دارد: جامعه خصوصاً خانواده وی آموزش‌های لازم را جهت شناخت نوع معلولیت و چگونگی رفتار با این نوع معلولیت را ببیند و از متولیان امر بخواهد این خدمات بایسته را به جامعه و خانواده وی ارائه دهد و در صورت هرگونه قصور متولیان امر را مقصر بداند نه جامعه و خانواده خود را.

پانزده- نابینا حق دارد: جامعه توانمندی‌ها و استعدادهای او را بشناسد و از متولیان امر بخواهد برای شکوفایی آن استعدادهای بالقوه برنامه‌ریزی نماید و نگذارد هوش و ذکاوت و استعدادهای خدادادی او به تباهی برود.

شانزده- نابینا حق دارد: خود را مشمول اهداف عالیه و جامعه هدف کنوانسیون جهانی معلولین بداند و از متولیان امر بخواهد بدون قید و شرط مجری کلیه مفاد این حرکت جهانی باشند. 

هفده- نابینا حق دارد: در اولویت اول اخذ تسهیلات و امکانات لازم جهت تامین مسکن باشد و از متولیان امر بخواهد جهت تامین مسکن وی مساعدت های لازم را اتخاذ نمایند. 

هجده- نابینا حق دارد: در موارد لازم دارای همراه باشد و از متولیان امر بخواهد همراه او را مورد حمایت‌های مادی و معنوی قرار دهد.

نوزده- نابینا حق دارد: در مراجعه به یک سازمان دولتی ، مشاوری را در کنار مدیر ارشد آن سازمان که دارا معلولیت بینائی است ببیند و از متولیان امر بخواهد در هنگام بررسی درخواست یک نابینا نظر مشاوره نابینایی خود را لحاظ و به آن عمل نماید.

بیست- نابینا حق دارد: آمار صحیحی از افراد معلول نابینای کشور را در اختیار مدیران ذیصلاح ببیند تا مطمئن باشد مدیران ذیربط در برنامه‌ریزی در جهت رفع مشکلات این نوع معلولیت راه را درست انتخاب کرده اند و از متولیان امر بخواهد با آمار صحیح برنامه‌ریزی نمایند و به آن برنامه عمل نمایند.

بیست و یک- نابینا حق دارد: قوانین تصویب شده در مورد ارائه خدمات درمان، اشتغال و رفاه نوع معلولیت خود را تنها در ابلاغیه‌ها ، یادداشت‌ها، روزنامه‌ها و بایگانی‌ها نبیند و از متولیان امر بخواهد قوانین مرتبط با ارائه خدمات به معلولین را بدون قید و شرط به اجرا در آورد و با متخلفین این مصوبات با جدیت برخورد نماید.

بیست و دو- نابینا حق دارد: با معلولین هم نوع خود و دیگر معلولین تشکل صنفی استانی ، ملی و بین المللی ایجاد نماید و از متولیان امر بخواهد امکانات لازم جهت راه اندازی و یا توسعه این تشکل ها را تامین نماید.

بیست و سه- نابینا حق دارد: به منابع و فناوری‌های نوین مطالعاتی در شاخه مختلف علمی به صورت گویا و یا خط بریل دسترسی داشته باشد و از متولیان امر بخواهد این منابع را تامین نماید.

بیست و چهار- نابینا حق دارد: با توجه به استعداد های خدادادی بالقوه و بالفعل خود یک کار آفرین باشد و از متولیان امر بخواهد امکانات لازم را برای وی فراهم آورد 

بیست و پنج- نابینا حق دارد: در سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴ نقش خود را جهت توسعه ایران اسلامی بداند و در این راستا حرکت نماید و از متولیان امر بخواهد سهم او را در پیشرفت ایران اسلامی ترسیم نماید. 

بیست و شش- نابینا حق دارد: به منظور سطح کیفی موسسات علمی، مطالعاتی، آموزشی و تشکل‌های صنفی خود به صورت مستمر با موسسات بین المللی دنیا ارتباط داشته باشد و از متولیان امر بخواهد زمینه این ارتباطات موثر جهانی را فراهم آورد و حمایت نماید .

بیست و هفت- نابینا حق دارد: شاهد کاهش معلولیت بینایی در کشور باشد و از متولیان امر بخواهد با برنامه‌ریزی جامع از وقوع معلولیت بینائی پیشگیری نماید و در این راستا از تکنولوژی و امکانات بروز جهانی بهره بگیرد.

بیست و هشت- نابینا حق دارد: در امر مقدس ازدواج موانعی را نبیند و از متولیان امر بخواهد امکانات شایسته و بایسته برای تشکیل یک خانواده موفق را فراهم آورد.

بیست و نه- نابینا حق دارد: قابلیت‌های هنری خود را در سطح کشور و جهان به نمایش بگذارد و از متولیان امر بخواهد در نمایشگاه‌های استانی ، ملی و بین‌المللی برای وی سهمی در نظر بگیرند.

سی- نابینا حق دارد: کلیات مفاد این منشور را در برنامه‌های اجرایی کشور ببیند و از متولیان امر بخواهد گزارش اجرای این برنامه ها را به عموم مردم بالخصوص نابینایان و سازمان های مردم نهاد مرتبط با نابینایان کشور اطلاع‌رسانی نماید.

منبع: روزنامه ایران سپید- سایت محله نابینایان